Submit your Journal to get ISRA:Journal-Impact-Factor (JIF)

Journal Information
Title of Journal:
Oğuz Türkçesi Araştırmaları
ISSN:
2667-5250
Contact Person Name:
Hüseyin GÖKÇE , DERGİPARK
Journal website:
https://dergipark.org.tr/oguztad
09.08.2019.1538
Indexed:
Date of Evaluation:
Valid up to:
ISRAJIF:
Rejected
Description:
Ulusal hakemli bir dergi olan Oğuz Türkçesi Araştırmaları Dergisi, Türkiye Türkçesinin temeli Oğuz Türkçesi üzerinde yapılacak çalışmalara yer vermeyi, gerek ‘’ağız’’ çalışmalarıyla gerek yazılı metin çalışmalarıyla Türkoloji sahasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.