Submit your Journal to get ISRA:Journal-Impact-Factor (JIF)

Journal Information
Title of Journal:
Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
ISSN:
1848-7912 (Online)
Contact Person Name:
dr. sc. Željko Karaula , RHAZUBJ
Journal website:
https://hrcak.srce.hr/zavod-bjelovar
11.06.2020.1715
Indexed:
Date of Evaluation:
Valid up to:
ISRAJIF:
Rejected
Description:
Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru multidisciplinaran je časopis koji objavljuje znanstvene i stručne radove iz humanističkih, društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti i umjetnosti te prikaze knjiga i osvrte.