Submit your Journal to get ISRA:Journal-Impact-Factor (JIF)

Journal Information
Title of Journal:
Geomatik
ISSN:
2564-6761
Contact Person Name:
Murat yakar , Prof.Dr. lecturer
Journal website:
www.dergipark.gov.tr/geomatik
14.04.2017.1177
Indexed:
Date of Evaluation:
Valid up to:
ISRAJIF:
Rejected
Description:
GEOMATİK dergisinin kapsamı Fotogrametri ve uzaktan algılama, Lidar , Yersel lazer tarama, Mobil lazer tarama, GPS ve uygulamaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Ölçme teknikleri - endüstriyel ölçmeler, deformasyon ölçmeleri, Jeodezi Hidrografik ölçmeler, navigasyon, madencilik ölçmeleri Mühendislik ölçmeleri, Jeodezi, dengeleme, Kartografik uygulamalar, Arazi Toplulaştırma ve uygulamaları,Kadastro ve uygulamaları İmar Bilgisi ve uygulamaları ve Geomatik mühendisliği ve yerbilimleri ile bağlantılı multi disipliner çalışmalar